Soft-Pro LTD

Основні продукти 1С:Підприємство
Програмний продукт «BAS Бухгалтерія» включає технологічну платформу і конфігурацію (прикладне рішення) «BAS Бухгалтерія». Правила ведення обліку налаштовані саме в конфігурації.

«BAS Бухгалтерія» призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться у відповідності з чинним законодавством України.

«BAS Бухгалтерія» забезпечує рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т. д. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.
BAS Управління торгівлею – це сучасний інструмент для підвищення ефективності бізнесу торгового підприємства.

Рішення дозволяє

  • збільшити продуктивність праці всіх служб торгового підприємства;
  • працювати з оперативною інформацією, яка відображає поточний стан підприємства на даний момент часу;
  • швидко і в зручній формі отримувати звіти для прийняття рішень на різних рівнях.
BAS Роздрібна торгівля6690 грн
Україна, м.Одеса, тел. +38 048 7254949, email: office@soft-pro.com

 

Soft PRO Ltd. © 2006-2019 Всi права захищенi.